Posts By :

HKACS

2019年6月份康樂活動表

201906RD_WHIH

2019年5月份康樂活動表

201905RD_WHIH

【症狀處理 : 神經病變的日常處理】

20190506

【症狀處理 : 如何面對痛症困擾】

20190610

2019年4月份康樂活動表

201904RD_WHIH

乳癌治療最新發展及飲食要訣

poster_0427_talk

2019年3月份康樂活動表

201903RD_WHIH

2019年2月份康樂活動表

201902RD_WHIH

義工招募

v_poster

2019年1月份康樂活動表

201901RD_WHIH